Rezanje i savijanje

Rez, označivanje i savijanje sa upotrebom cartera ZUND installira od tvortke INTEGRA d.o.o. iz Krapine.
Upotrebne dimenzije:

  • Visina materijala MT 1,80.
  • Dužina materijala bezgranično zahvaljujući automatskim pokretom.