Rad sa PVC tkaninom različitih debljina

Rad i kreacija zaslona sa različitim materijalom i detaljima, kopiran sa pvc-om te različitim debljinama i bojama.

Na zahtjev moguć rad sa nezapaljivim materijalom.
Materijal je na bazi samogašenja.